Všlkommen till Theodor Foto

10. Säkerhetskopiering.

Databasinformationen måste säkerhetskopieras ofta, helst efter varje förändring.

Det som skall sparas är det som finns i filen "Theodor 2k" samt självklart de digitala bilderna.
I mappen "Theodor 2k" finns mappen "Data" som innehåller filerna "ThShared" vilka rymmer de kritiska data som behövs vid ett återskapande av databasen efter ex en brand. Har det skett en diskkrasch, stöld, brand eller annat som förstört den dator som man haft sin databas behövs 3 element för att komma igång igen. Det är ThShared, bildfilen, och en installations-cd.

Back-up data bör finnas på flera olika medier och helst i olika hus. Man kan back-up på flera cd-skivor eller en cd-skiva och en extra hårddisk etc.

Rev 20050126