Všlkommen till Theodor Foto

2. Benämning och lagring av bilden

2.1 Benämning av bilder
Bildens benämning får inte innehålla tecknen , ; : , mellanslag , / \ och högst vara 15 tecken lång.
Theodor ger för närvarande inte stöd för benämning av bilder varför lämpligt nummer får skapas på annat sätt.
Man behöver 2 versioner av varje bild, som man får skapa själv. Dels döps den digitala originalfilen, digital master , förslagvis med suffixet master och visningskopian med samma nummer utan några tillägg.
Om man arbetar med annat än löpande nummer kan det vara bra att notera numret på en lapp.
Notera att " Formulär foto inmatning " längst ned på sidan har en rubrik " Välj bildnummer ".Klickar man på " Välj bildnummer " visas de nummer som registrerats i databasen och de numren kan inte användas för att generellt benämna bilder då oregistrerade bilder kan ligga i bildfilen i väntan på registrering.

2.2 Lagring av digital master.
Den digitala masterversionen som döpts enligt punkt 1 ovan lagras i TIF på minst 2 st olika fysiska medier som förvaras helt åtskilda, helst i olika byggnader. Länsmuseet åtar sig långtidslagring enligt vissa premisser. Kontakta Olof Ulander som samordnar uppdateringar till lsm. Praktiskt tankas bilderna över till en separat hårddisk (över en USB-anslutning), som Olof Ulander tillhandahåller .

2.3 Lagring av visningskopia.
Visningskopian skall lagras i jpeg format och vara högst 50 kByte stor. Visningskopian skall vara behandlad för visning på webben och skärpt.
Visningskopian lagras i fil som hembygdsföreningen bestämmer ex: c:\databas\Theodor\bilder\ . Obs adressen måste avslutas med det sista snedstrecket.

2.4 Lagring av varianter
Ibland vill man kunna hålla samman varianter, ex fram och baksida på en bild. Varianterna använder då samma bildnummer men får ett suffix sammanhållet med ett underscore tecken. Ex 123456_1 och 123456_2. Vid registreringen av bilden krävs en extra procedur som beskrivs nedan.

 

Rev 20050823