Všlkommen till Theodor Foto

3. Öppna databasen för arbete

3.1 Logga in
Skriv in det "namn" och "lösenord" som du har fått av administatören av systemet.

3.2 Inställning av grunddata
När Theodors första sida, hemsidan, visas på skärmen skall du övertyga dig om att din museikod står till vänster under "Välkommen till Theodor foto". Om inte gå till "Administrera databasen" / "Ändra Databasinställningar" / klicka på " Ändra". Skriv in önskad museikod, klicka på "Spara" , klicka på "Åter".
På samma sida kontrollerar du om adressen till bildmappen för visningsbilder stämmer. Om inte klicka på "Ändra", korrigera och klicka på "Spara" och sedan "Åter" för att komma till hemsidan.
Under "Administrera databasen" väljer du nu "Ändra lokala inställningar". Vill du ändra något klicka på "Ändra" och efter ändring klicka på "Spara" och när du är klar klicka på "Åter".
När du har klickat på "Ändra" så får några fält till höger om "Ändra" blå färg, det är dina valmöjligheter.
"Inmatningsspärr" . Står normalt i läge "Ja" för att säkerställa att det finns en bild i bildmappen innan lagring av bilddata kan ske.
"Använda platslista" . Står i läge ja då föreningen beslutat sig om att ha en egen lista till skillnad från att vara en del av länsmuseets lista för Västernorrland.

3.3 Ändra lösenord
Från hemsidan går du till "Administrera databasen" / " Ändra säkerhetsinställningar". Välj ett namn via "Välj namn" eller klicka på expansionspilen under "Välj en användare" och markera ett namn. Klicka på "Ändra lösenord" . En ny ruta kommer fram och du skriver det gamla lösenordet och följer instruktionen på skärmen. Klicka på "Åter" för att komma tillbaka till hemsidan.

Rev 20050126