Všlkommen till Theodor Foto

5. Registrera person och företag

5.1 Registrering av ny post
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Personer,företag". När "Formulär för namnbärare"kommit fram klicka på "Ny post".
De olika fälten på sidan kan nu börja fyllas i. När alla fält har fyllts i klicka på "Spara post".

Förnamn, efternamn, alias och övrigt måste sammantaget vara unikt för att kunna registreras. Det som skrivs under "övrigt" kommer att visas tillsammans med namnet i rullningslisten när man skall välja person och blir det man kan hålla isär de olika personerna på vid införandet på en bildbeskrivning.

Observera att alternativen "Har bott i ", "Begravd i " etc kan alla användas samtidigt.

5.2 Ändring av post
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Personer,företag ". När "Formulär för namnbärare" kommit fram, klicka på "Välj namn " så visas en rullist med början på namnlistan. Välj namn att ändra och klicka sedan på "Ändra". Alla fält kan nu redigeras. När ändringen är klar klicka på "Spara post" följt av "Åter" för att komma till första sidan.

5.3 Radera post
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Personer,företag". När "Formulär för namnbärare"kommit fram skriv in det namn som skall raderas under rubriken "Välj ett namn". Systemet hjälper till att komplettera namnet. Man kan också använda expansionspilen till höger för att välja namn. När önskat namn är valt klicka på "Radera". Klicka på "Åter" för att komma till sidan "Välkommen till Theodor foto".

Rev 20050815