Všlkommen till Theodor Foto


6. Registrera plats

6.1 Registrering av ny post
Från första sidan klicka på "Platser". "Formulär för topografi" visas på skärmen.
Kolla först att platsen inte finns lagrad sedan tidigare. Raden längst ned "Välj plats" ger möjlighet att söka. Expansionspilen kan användas för att bläddra fram i listan.
När man skall starta inskrivningen så ligger sist lagrade plats ligger kvar varför du klickar på "Ny post" för att kunna starta inskrivning. " Plats id" stegas automatiskt och behöver inte åtgärdas.
Fyll i fält enl önskemål.
Om möjligt bör man fylla i platsens geografiska koordinater. I undantagsfall kan det räcka med att ange byns koordinater. Ned på sidan till höger under rubriken "Välj By-koordinater" kan med hjälp av expansionspilen till höger önskad bys koordinater väljas.
När man klickar på spara görs en sammanfattning av alla poster längs ned på sidan.

6.2 Registrering av liknande post
Poster kan likna varandra och för att inte behöva skriva om alltihop startar man inskrivningen från en befintlig post som man vill utgå från och klickar på "Kopiera". Man får då en ny platsidentitet men behåller merparten av data och kan börja korrigera enligt önskemål.

6.3 Ändring av post
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Platser". När "Formulär för topografi" kommit fram klicka på "Ändra". Alla fält kan nu redigeras. När ändringen är klar klicka på "Spara post" följt av "Åter" för att komma till första sidan.

6.4 Radera post
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Platser". När "Formulär för topografi" kommit fram skriv in den plats som skall raderas under rubriken "Välj ett plats". Systemet hjälper till att komplettera namnet. Man kan också använda expansionspilen till höger för att välja plats. När önskad plats är valt klicka på "Radera". Klicka på "Åter" för att komma till sidan "Välkommen till Theodor foto".

Finns en post registrerad med den aktuella posten kan den inte raderas.

6.5 Länk till mer info om platsen.
Finns mer info om platsen, exempelvis på hembygdsföreningens hemsida, så skriv in aktuell länk. Innan du gör en djupadressering kolla att det fungerar på den berörda sidan.

 

Rev 20050126