Všlkommen till Theodor Foto

7. Registrera samling

7.1 Registrering av ny post
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Samlingar". När "Formulär för samlingar" kommit fram klicka på "Ny post".
De olika fälten på sidan kan nu börja fyllas i. När alla fält har fyllts i klicka på "Spara post".

7.2 Ändring av post
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Ändra och skriv in nya samlingar". När "Formulär för samlingar" kommit fram klicka på "Ändra". Alla fält kan nu redigeras. När ändringen är klar klicka på "Spara post" följt av "Åter" för att komma till första sidan.

7.3 Radera post
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Ändra och skriv in nya samlingar". När "Formulär för samlingar" kommit fram skriv in det namn som skall raderas under rubriken "Välj en samling". Systemet hjälper till att komplettera namnet. Man kan också använda expansionspilen till höger för att välja namn. När önskat namn är valt klicka på "Radera". Klicka på "Åter" för att komma till sidan "Välkommen till Theodor foto".

Rev 20050126