Všlkommen till Theodor Foto

8. Sök bild.
Det finns flera sätt att söka fram en bild. Har man ingen uppgift om bildnummer får man söka enligt följande.
Från sidan "Välkommen till Theodor foto" klicka på "Foton". När "Formulär foto inmatning" kommit fram klicka på "Sök".
De olika fälten på sidan kan nu börja fyllas i varefter man klickar på "Starta sökning".
Ju fler fält som kan preciseras desto säkrare blir sökningen om alla uppgifter är rätt. Hittar man inte vad man söker kan man pröva med att minska på antalet uppgifter.
I fältet "Fritext" kan man söka på enstaka fritt valda ord (fritextsökning).

När man känner till bildnumret kan det skrivas in direkt i "Formulär foto inmatning" längst ned på sidan i rutan till höger om "Skriv in bildnr", klicka på enter så kommer efterfrågad bild och uppgift fram.

I "Formulär foto inmatning" längst ned finns också texten "Välj ett bildnr" , klicka på pilen till höger i rutan och motsvarande bild och beskrivning kommer fram.

Rev 20050126