Förslag till ändringar i Theodor Foto

Läget 20041125


Ingen vidare utveckling av Theodor är planerad just nu.

Nästa utvecklingsstegsteg som berör Theodor handlar om att göra en programvariant för sökning från internet med målet att ta tillvara alla de möjligheter som denna version av Theodor erbjuder.

Rev 20050126