Všlkommen till Theodor Foto

12. Genomförda ändringar i beskrivningarna

20041205. Punkt 4.1 har kompletterats med uppgift om att inställningen "inmatningsspärr" styr vilket formulär som visas när en ny bild skall registreras.

20050815. Punkt 5.1 har kompletterats med fler uppgifter om hur man skiljer personer med samma namn.

20050823. Punkt 2.2 har ändrats för att beskriva rutiner för långtidslagring av digitala bilder på länsmuseets server.

Rev 20050823